O Fundacji

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Naszą misją jest ocalenie od zapomnienia polskiej historii i upowszechnianie wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój i ochronę kultury europejskiej.

Wspieramy organizowanie wystaw muzealnych, prowadzimy działalność wydawniczą, udostępniamy zasoby kultury za pomocą Internetu. Chronimy dobra polskiego dziedzictwa narodowego za granicą ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania za granicą obiektów o wartości historycznej i późniejszego udostępniania ich krajowym jednostkom muzealnym.

Promujemy polskie dziedzictwo narodowe w Polsce i za granicą poprzez organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych. Dbamy o zachowanie dóbr materialnego dziedzictwa kulturowego w kraju poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Skupiamy wokół naszej idei przedstawicieli nauki, gospodarki, sportu, kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk kombatanckich. Jeżeli Twoja organizacja wspiera polską kulturę i ochronę polskiego dziedzictwa narodowego zostań Partnerem Fundacji Vita Memoriae.
Kontakt:
 kontakt@vitamemoriae.pl

Naszą działalność finansujemy głównie dzięki darowiznom otrzymywanym od naszych Patronów. Jeśli nasze wartości są Ci bliskie, zostań Patronem Fundacji Vita Memoriae

http://www.vitamemoriae.pl/zaangazuj-sie

Odwiedź nas na Facebook: https://www.facebook.com/vitamemoriae

DANE KRS

Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego
„Vita Memoriae”

KRS: 0000730144

NIP: 9512461660

REGON: 380139723

Konto: 63 1140 2004 0000 3702 7763 9658

KONTAKT

kontakt@vitamemoriae.pl
ul. Dzikiej Jabłoni 18/1
05-500  Piaseczno
Poland