Programy Statutowe

Programy realizowane w ramach działalności statutowej

MUZEALIA

Muzealia stanowią jedno z podstawowych dóbr narodowych i cennych źródeł wiedzy historycznej. Poprzez program „Muzealia”  pozyskujemy i badamy zabytkowe obiekty o wartości historycznej, prowadzimy ich inwentaryzację, tworzymy opracowania i analizy, prowadzimy konserwację. Wyniki tych działań publikowane są w formie artykułów i filmów edukacyjnych publikowanych za pomocą mediów społecznościowych i na partnerskich platformach. Działania naszej Fundacji pozostają zawsze w ścisłej zgodzie z ustawą o ochronie zabytków oraz ustawą o broni i amunicji.

 

WYSTAWY

Poprzez program Wystawy wspieramy działalność wystawienniczą muzeów i innych instytucji mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie wystaw wirtualnych. Współpracujemy z muzeami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, diecezjalnymi, prywatnymi, instytucjami pożytku publicznego i osobami prywatnymi. Wspieramy organizację wystaw wirtualnych, zwłaszcza w zakresie planowania wystawy, przygotowania scenariuszy, projektowania architektury, pozyskiwania i udostępniania eksponatów, przygotowania katalogów, materiałów cyfrowych, dostarczania i instalacji infrastruktury, działań promocyjnych, kierowania projektem. Projekty prowadzimy w zgodzie z wszystkimi rozporządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z najwyższymi światowymi standardami kierowania projektem – metodyką PMBOK.

 

EKSPLORACJE

Program polega na organizacji wypraw odkrywczo-badawczych mających na celu lokalizowanie, badanie, a czasem także podejmowanie obiektów o wartości historycznej. Efektem każdego projektu są nowo odkryte obiekty wraz z dokumentacją procesu badań, eksploracji i opracowaniem kontekstu historycznego na podstawie badań terenowych i różnorodnych źródeł.  Nasze działania pozostają zawsze w ścisłej zgodzie z ustawą o ochronie zabytków i wszystkimi rozporządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

WYDARZENIA

Program wydarzenia ma za zadanie promocję polskiego dziedzictwa narodowego w Polsce i za granicą poprzez organizowanie i udział w uroczystościach i wydarzeniach. Wspieramy organizację imprez mających na celu promocję nauki, kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięć jej obywateli w tych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć środowisk kombatanckich.

DANE KRS

Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego
„Vita Memoriae”

KRS: 0000730144

NIP: 9512461660

REGON: 380139723

Konto: 63 1140 2004 0000 3702 7763 9658

KONTAKT

telefon +48 535 530 991
ul. Dzikiej Jabłoni 18/1
05-500  Piaseczno
Poland