Bądź aktywny i pomagaj!

Twoja darowizna to ogromna pomoc w ocaleniu od zapomnienia naszej historii, odzyskiwaniu zagrabionych lub zaginionych dóbr polskiego dziedzictwa, budowaniu godnego wizerunku Polski za granicą i upowszechnianiu wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój i ochronę cywilizacji europejskiej.

 

Pomagając nam stajesz się Patronem Fundacji Vita Memoriae.

Jako Patron Fundacji Vita Memoriae otrzymujesz szczególne przywileje:

  • masz bezpośredni, realny wpływ na działania fundacji poprzez dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej
  • dostęp do nie publikowanych zbiorów i zasobów fundacji, materiału z wypraw odkrywczo-badawczych i wydarzeń, raportów z działalności
  • możliwość uczestnictwa w dorocznym zjeździe Patronów Fundacji Vita Memoriae
  • szczególnie zasłużonym Patronom – prawo do odznaczenia honorowego Krzyża Orderu Vita Memoriae

Możesz nam pomóc wpłacając darowiznę  na poniższy numer konta:

63 1140 2004 0000 3702 7763 9658

Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Vita Memoriae”
ul. Dzikiej Jabłoni 18/1, 05-500 Piaseczno

 

 

DANE KRS

Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego
„Vita Memoriae”

KRS: 0000730144

NIP: 9512461660

REGON: 380139723

Konto: 63 1140 2004 0000 3702 7763 9658

KONTAKT

kontakt@vitamemoriae.pl
ul. Dzikiej Jabłoni 18/1
05-500  Piaseczno
Poland