Zarząd i Rada Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI
Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Radę na czas nieoznaczony.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Jan Turzyński

Prezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Vita Memoriae”, sprawujący tę funkcję od 2018 roku. Ekonomista, inżynier nauk komputerowych, członek Project Management Institute Polska, certyfikowany kierownik projektów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w korporacjach oraz administracji publicznej w kraju i za granicą. Pasjonat historii, kolekcjoner, filantrop. Kawaler Złotego Orderu św. Floriana.

RADA FUNDACJI
Rada Fundacji jest organem nadzorczym oraz doradczym Fundacji.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Sarnecki

Absolwent Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

CZŁONEK RADY 
Radosław Wiącek
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

DANE KRS

Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego
„Vita Memoriae”

KRS: 0000730144

NIP: 9512461660

REGON: 380139723

Konto: 63 1140 2004 0000 3702 7763 9658

KONTAKT

kontakt@vitamemoriae.pl
ul. Dzikiej Jabłoni 18/1
05-500  Piaseczno
Poland